Grootmeesters

Sinds de oprichting van de World Tang Soo Do Association (WTSDA) zijn er drie grootmeesters geweest:

  • Grootmeester Jae C. Shin (1936-2012): oprichter van de WTSDA
  • Grootmeester Robert E. Beaudoin (1942-2020): mede-oprichter van de WTSDA
  • Grootmeester William R. Strong: de huidige grootmeester

Grootmeester Jae C. Shin (1936-2012)

Grootmeester Jae Chul Shin is de oprichter van de World Tang Soo Do Association, en heeft daarmee een onuitwisbare indruk achtergelaten op de wereldwijde beoefening van krijgskunsten.

Hij is geboren in het Korea van 1936, en begon zijn lange en onderscheidende loopbaan in de krijgskunst op twaalf jarige leeftijd. Tijdens zijn jeugd op twaalfjarige leeftijd wakkerde een onbekende monnik in hem een sterk verlangen aan om krijgskunsten te leren. Later sloot hij zich aan bij de Seoul Moo Duk Kwan sportschool en begon daarmee de daadwerkelijke studie onder Grootmeester Hwang Kee, de oprichter van het koraanse Moo Duk Kwan systeem. 

Grootmeester Jae C. Shin

Toen hij 1ste dan was, was hij reeds begonnen les te geven als assistent instructeur bij de centrale sportschool.  Daarna gaf hij ook les aan de Korea University, Seoul Central YMCA, verscheidene hogescholen en veel politie en militaire organisaties. Zijn vele jaren leservaring en zijn uitmuntende toewijding resulteerde in zijn wetenschappelijk-onderbouwde en unieke onderwijs methodes van Tang Soo Do. Zijn zes velden van expertise bevatten: zelfverdediging, vormen, breken, wapens, gezondheid en meditatie. Hij heeft deze afzonderlijke kunsten samengebracht tot één van de meest verfijnde en effectieve martial arts; het World Tang Soo Do systeem.  

Toen hij werd gerekruteerd door de Koreaanse luchtmacht in 1958, deed hij voor het eerst ervaring op met het onderwijzen van Amerikaanse soldaten. Nadat hij afstudeerde aan de Korea University in politieke wetenschappen, reisde hij in 1968 af naar de Verenigde Staten om zijn instructie aan buitenlandse studenten te vervolgen.

In het jaar dat hij naar de Verenigde Staten ging, verleende Black Belt Magazine hem een enorme eer door een heel hoofdstuk aan hem te wijden in het boek: “20th Century Warriors”, waarmee hij in het rijtje van meest legendarische martial artists ooit werd geplaatst. Grootmeester Shin, één van de meest gerespecteerde en best bekende masters, is één van de weinigen die zijn hele leven aan de traditionele krijgskunsten wijdden. Buiten zijn aandringen op gedisciplineerde, strikte training met zorgvuldige uitvoering van technieken, heeft hij er altijd op gewezen dat de echte waarde van martial arts training zit in de toepassing ervan in het dagelijks leven. Het onderwijzen van kinderen was één van zijn favoriete bezigheden en hij is zo een expert in de de ontwikkeling van kinderen geworden.

Het advies van Grootmeester Shin aan zwarteband instructeurs:

“Wanneer je jouw capaciteiten als instructeur wil beoordelen, kijk dan naar de manieren, houding, schoolprestaties en gezondheid van jouw jonge leerlingen. Hun ontwikkeling zou die van jou moeten weerspiegelen.”

Hij bracht verder drie motto’s naar voren voor zijn leiderschap van bijna acht duizend zwartebanders: traditionaliteit, proffesionaliteit en broederschap en hij bracht deze kwaliteiten met zich mee waar hij ook naartoe reisde of les gaf. Grootmeester Shin wordt gerespecteerd als een ware leider, leraar en meester van meesters. 

Grootmeester Robert E. Beaudoin (1942-2020)

Grootmeester Robert Beaudoin was één van de Masters aanwezig bij de oprichting van de World Tang Soo Do Association in 1982 en de vader van de traditionele Tang Soo Do in New England.

Hij is in 1942 geboren in de stad Cincinnati in de Amerikaanse staat Ohio en groeide op in de staat Connecticut. Nadat hij zich aansloot bij de luchtmacht en door een speciaal taal programma geselecteerd werd op de Universiteit van Yale, werd hij gestationeerd op de luchtmachtbasis van Osan in Zuid-Korea waar hij voor het eerst met martial arts in aanraking kwam. In 1962 begon hij zijn Tang Soo Do training bij grootmeester Jae C. Shin. Dit tijdstip markeerde ook het begin van een student/leraar/vriend relatie die zij zouden delen voor meer dan 50 jaar. Op 12 mei 1963 werd grootmeester Beaudoin door grootmeester Hwang Kee en grootmeester Shin in Inchon, Zuid-Korea geëxamineerd voor zijn zwarte band.

Grootmeester Robert Beaudoin

Na zijn terugkeer naar de Verenigde Staten, richtte hij zijn eerste school op in Roswell New Mexico terwijl hij zijn dienst bij de luchtmacht afrondde op de Walker luchtmachtbasis. Deze school was zo succesvol dat de lessen werden uitgebreid zodat niet alleen de mannen in dienst de lessen konden volgen maar ook hun vrouwen en kinderen. Na het voltooien van zijn diensttijd keerde hij terug naar Connecticut en opende hij de Academy of Karate in 1965. In de tussentijd trouwde hij met JoAnn Conway, waarmee hij Jennifer en Eric opvoedde, hij behaalde een Bachelor of Science graad aan de University of Connecticut, een Master graad aan het Trinity College, en voltooide een doctoraat in Onderwijskunde aan de Argosy University in Sarasota, Florida. 

Nadat grootmeester Shin naar de Verenigde Staten in 1968 was gekomen en zijn school had geopend, reed grootmeester Beaudoin regelmatig naar New Jersey met een groep eigen studenten om zijn training en vriendschap voort te zetten. In juli 1971 deed grootmeester Shin zijn eigen Master band af en knoopte deze om bij grootmeester Beaudoin, daarmee promoveerde hij grootmeester Beaudoin tot de graad van Master. In de daaropvolgende jaren groeide zijn studio en met zijn inspanningen en die van zijn studenten verspreidde Tang Soo Do zich over de regio van New England. 

Grootmeester Beaudoin combineerde zijn ervaring met lesgeven van martial arts en zijn doctoraat in onderwijskunde door het bedrijf “Quality Training and Consulting” te starten, dat trainingsprogramma’s in leiderschap voor private en publieke organisaties aanbood. Hij was actief als professor aan de University of Connecticut, en als adjunct professor voor Post University, Illinois State University en de University of New Haven. De combinatie van leiderschap en onderwijsvaardigheden hielp hem om les te geven aan alle studenten van Tiny Tigers tot senioren.

Grootmeester Beaudoin werd gepromoveerd tot 8ste dan bij het Wereld Kampioenschap van 2010 bij dezelfde gelegenheid waar ook grootmeester Shin promoveerde naar de 9de dan. Gedurende zijn martial arts loopbaan was trouw één van zijn centrale leerstellingen in zijn training en één van de primaire eigenschappen die hij overdroeg aan zijn studenten. Bij zijn aantreden als de grootmeester van de WTSDA na het overlijden van grootmeester Shin vroeg hij daarom ook om eenheid en trouw bij de Masters, instructeurs en studenten om de visie van onze oprichter te kunnen voort zetten. 

Grootmeester William R. Strong

Grootmeester William R. Strong kwam voor het eerst in aanraking met martial arts via Taekwondo toen hij studeerde in Austin aan de University of Texas, waar hij trainde bij het Jhoon Rhee Institute. Na zijn verhuizing naar Alabama in 1972 ging hij hiermee door, binnen enkele jaren ontving hij in 1974 zijn 1st Dan van het Alabama Karate Institute en in 1977 zijn 2de Dan van de Kuk Ki Won. De 3de en 4de Dan bereikte hij onder president Hwang Kee bij de Korean Tang Soo Do Association van Moo Duk Kwan in 1981 en 1983. In 1986 sloot hij zich aan bij de World Tang Soo Do Association waar hij zijn 5de, 6de en 7de Dan promoties van grootmeester Jae C. Shin ontving en zijn 8ste Dan van grootmeester Robert Beaudoin bij het wereld kampioenschap van 2014. De raad van bestuur van de WTSDA deed een aanbeveling tot promotie naar 9de Dan en keurde deze vervolgens goed in het najaar van 2020 waarvan de formele ceremonie plaats vond in oktober 2021 bij het nationale kampioenschap in de Verenigde Staten.  

Grootmeester R. Strong
Grootmeester William R. Strong

Grootmeester Shin plantte een belangrijke gedachte bij Grootmeester Strong:

Tang Soo do is een verhaal zonder einde. Het kan een heel leven duren om de diepere betekenis ervan te verkennen, begrijpen en toe te passen. Geniet van de reis, houd je focus en je zult fysiek, mentaal en spiritueel rijkelijk beloond worden.”
Grootmeester Strong, Master Lee en Marthijn Sunder bij de “European Masters and Leadership Clinic” van 2022 in Nottingham

Grootmeester Strong opende zijn eerste dojang in 1975 en heeft de daaropvolgende 40 jaar les en leiding gegeven. Zo heeft hij binnen de World Tang Soo Do Association gediend als voorzitter van de Membership Committee van 1987 tot 1990, Technical Advisory Coordinator van 1990 tot 1995, voorzitter van de Technical Advisory Committee van 1995 tot 2014 en directeur van de US Masters’ Clinics van 1991 tot 2014. Daarnaast was hij ook secretaris generaal van de WTSDA en is nog steeds actief als lid van de raad van bestuur, Executive Committee, Governance Committee en de Publications Committee. 

De benoeming van grootmeester Strong als president van de World Tang Soo Do Association werd goedgekeurd op 1 april 2017, waarna zijn presidentschap op 15 mei 2017 begon. Hij vervult hiermee een heel aantal verantwoordelijkheden binnen de World Tang Soo Do Association en de World Tang Soo Do Foundation